Clubs

วงการของขลังต้องสั่นสะเทือน สายมู ต้องถูกใจสิ่งนี้

blog

Clubs

 • 12 February 2021
 • 9 shared
 • 2255 view

วงการของขลังต้องสั่นสะเทือน

 

สายมู ต้องถูกใจสิ่งนี้ วันนี้ NOXNOX จะพามาเลือกสีแว่นยังไงให้ถูกโฉลกกับวันเกิด เลือกยังไงให้ ปัง 

 

 

เริ่มกันที่ วันจันทร์กันก่อนเลย สำหรับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ สีประจำวันเกิด คือ สีขาว

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันจันทร์

 • สีขาว สีเหลือง จะมีโชคด้านบริวาร เสริมสร้างบริวารและความจงรักภักดี
 • ชมพู เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • สีเขียว เป็นเตช เสริมสร้างให้ดูมีสงราศี
 • ม่วง สีดำ เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล
 • สีส้ม เป็นมูละ (หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี) เสริมด้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง
 • สีเทา เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตตา มีคนอุปถัมถ์ด้ำชู ช่วยเหลือ

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

 • สีแดง เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

สำหรับ ผู้ที่เกิดวันอังคาร สีประจำวันเกิด คือ สีชมพู

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันอังคาร

 • สีชมพู เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร
 • สีเขียว เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • ม่วง สีดำ เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี
 • สีส้ม เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล
 • สีเทา เป็นมูละ(หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี) เสริมด้านโชตลาภให้ทำมาค้าคล่อง
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
 • สีแดง  เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตตา มีคนอุปถัมถ์ค้ำชู มีผู้คนคอยช่วยเหลือ

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

 • สีขาวเหลือง เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

สำหรับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลาง (กลางวัน) วันสีประจำวันเกิด คือ  สีเขียว

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

 • สีเขียว เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร
 • ม่วง สีดำ เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • สีส้ม เป็นเตช เสริมสร้างให้ดูมีสงราศี
 • สีเทา เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์มตตาให้คนหลงใหล
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นมูละ(หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี)  เสริมต้านโชตลาภให้ทำมาค้าคล่อง
 • สีแดง เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ 

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางวัน)

 • สีชมพู เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

สำหรับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลาง (กลางคืน) วันสีประจำวันเกิด คือ สีเหลือง

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

 • สีเทา เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • สีแดง เป็นเตช เสริมสร้างให้ตูมีสง่าราศี
 • สีขาว สีเหออง เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์มตตาให้คนหลงใหล
 • สีชมพู เป็นมูละ (หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี) เสริมนโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง
 • สีเขียว เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
 • ม่วง สีดำ เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตตา มีคนอุปถัมถ์ ช่วยเหลือ

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางวัน)

 • สีส้ม เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

สำหรับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี วันสีประจำวันเกิด คือ สีเทา

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • สีส้ม เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร
 • สีเทา เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นเตช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี
 • สีแดง เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล
 • สีขาว สีเหลือง เป็นมูละ (หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี) เสริมต้านโชตลาภให้ทำมาค้าคล่อง
 • ชมพู เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • สีม่วง, สีดำ เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

สำหรับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ วันสีประจำวันเกิด คือ สีน้ำเงิน

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันศุกร์

 • สีฟ้า น้ำเงิน เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร
 • สีแดง เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • สีขาว สีเหลือง เป็นเตช เสริมสร้างให้ตูมีสง่าราศี
 • สีชมพู เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล
 • สีเขียว เป็นมูละ (หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี)  เสริมต้านโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง
 • ม่วง สีดำ เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
 • สี ส้ม เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตตา มีคนอุปถัมถ์ ช่วยเหลือ

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

 • สีเทา  เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

สำหรับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ วันสีประจำวันเกิด คือ สีดำ

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันเสาร์

 • ม่วง สีดำ เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร
 • สีส้ม เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • สีเทา เป็นเดช เสริมสร้างให้ตูมีสงราศี
 • สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล
 • สีแดง เป็นมูละ (หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี) เสริมค้นโชคลาภให้ทำมาค้าคล่อง
 • สีขาว สีเหลือง เป็นอุตสาหะ เสริมสร้างจิตให้เข้มแข็ง สร้างความสำเร็จ
 • สีชมพู เป็นมนตรี เสริมสร้างเมตา มีคนอุปถัมถ์ ช่วยเหลือ

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

 • สีเขียว เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

สำหรับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันสีประจำวันเกิด คือ แดง

สีมงคลของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

 • สีแดง เป็นบริวาร เสริมสร้างบริวาร
 • ขาว สีเหลือง เป็นอายุ เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • ชมพู เป็นเดช เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี
 • สีเขียว เป็นศรี เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้คนหลงใหล
 • ม่วง สีดำ เป็นมูละ เสริมด้านโชตลาภให้ทำมาค้าคล่อง

สีต้องห้ามสำรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

 • สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็นกาลกิณีต่อดวงชะตาวันเกิด ไม่นิยมใช้

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : หนังสือรวมมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ (เรียกโชค เพิ่มลาภ บันดาลทรัพย์)