Clubs

SUUNTO ใจดีให้ยืมฟรี 7 วัน

blog

Clubs

 • 30 April 2020
 • 22 shared
 • 6972 view

ข้อกำหนดของการให้ยืมสินค้ากับลูกค้า

ทดลองใช้ภายใน7วัน จำนวนจำกัด โปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 นี้เท่านั้น

 • หากมีความสนใจในการยืมสินค้าเฉพาะรุ่น Suunto 5 ไปทดลองใช้ได้เป็นเวลา 7 วัน โดยสามารถทำเรื่องการยืมได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 ผ่าน http://m.me/suuntoth  โดยส่งหลักฐานต่างๆดังนี้  สำเนาบัตรประชาชน, รูปถ่ายตนเองคู่บัตรประชาชน, ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์ติดต่อ
 • หากทำการยืมผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆของทาง SUUNTOTH ให้ถือว่า SUUNTOTH มีสิทธิเด็ดขาดในทุกเรื่อง
 • เฉพาะลูกค้าที่ให้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเท่านั้นและผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะสามารถได้รับสิทธิการยืมได้
 • ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทฯ ขอยกเลิกสิทธิการให้ยืม และถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ
 • หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิเข้าร่วมโครงการ และท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอีกได้
 • จำกัดการยืมสินค้าที่เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 คำขอ
 • ลูกค้าต้องทำการติดต่อเพื่อคืนสินค้าผ่านช่องทาง  http://m.me/suuntoth ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับวันเริ่มต้นจากวันที่ได้รับสินค้า และจะต้องคืนสินค้าเครื่องเดิมที่ได้รับจากบริษัทผ่านช่องทางขนส่งที่สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 นับจากได้รับสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้หรือไม่คืนสินค้าตามกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ามีความผิดฐานละเมิดข้อตกลง
 • หากบริษัทพบว่าสินค้าที่ได้รับคืนจากลูกค้ามีความชำรุดบกพร่องหรือส่งคืนไม่ครบถ้วน ลูกค้าจะต้องชำระค่าเสียหายให้กับบริษัทตามอัตราดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 : อุปกรณ์เสริมในกล่องไม่ครบถ้วน หรือสภาพกล่องไม่สมบูรณ์
กรณีที่ 2 : พบความเสียหาย บุบ แตก หัก ที่ตัวสินค้าหรืออุปกรณ์เสริม
กรณีที่ 3 : สินค้าเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้หรือพบคราบของเหลวด้านในของสินค้า

รุ่น

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

SUUNTO 5

2,500

7,500

ราคาเต็มของสินค้า

 • การพิจารณาและตัดสินของบริษัท NGG ENTERPRISE ,LTD ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อผ่านช่องทาง INBOX บน FACEBOOK SUUNTOTH หรือ call center 02-678-9988

 

หรือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช๊อปใกล้บ้านท่านและลิงค์ด้านล้านนี้